• Упражнение 1

  Терци и квинти, възходящи и хармонични.

 • Упражнение 2

  Смесени интервали, възходящи.

 • Упражнение 3

  Смесени интервали, низходящи.

 • Упражнение 4

  Прима до октава, възходящи.

 • Упражнение 5

  Прима до октава, низходящи.

 • Упражнение 6

  Прима до октава, хармонични.