• Упражнение 1

  Малки и големи сексти, възходящи.

 • Упражнение 2

  Малки и големи сексти, низходящи.

 • Упражнение 3

  Малки и големи сексти, хармонични.

 • Упражнение 4

  Малки и големи септими, възходящи.

 • Упражнение 5

  Малки и големи септими, низходящи.

 • Упражнение 6

  Малки и големи септими, хармонични.

 • Упражнение 7

  Сексти и септими, възходящи.

 • Упражнение 8

  Сексти и септими, смесени.

 • Упражнение 9

  Малки и големи сексти и септими, възходящи.