• Упражнение 1

  Терци и квинти, възходящи и хармонични.

 • Упражнение 2

  Кварти и сексти, хармонични и възходящи.

 • Упражнение 3

  Секунди и септими, възходящи и хармонични.

 • Упражнение 4

  Прима до октава, възходящи.

 • Упражнение 5

  Прима до октава, низходящи.

 • Упражнение 6

  Прима до октава, хармонични.

 • Упражнение 7

  Прима до октава в нисък регистър, възходящи.

 • Упражнение 8

  Прима до октава в нисък регистър, низходящи.

 • Упражнение 9

  Прима до октава в нисък регистър, хармонични.