• Упражнение 1

  Малки и големи нони, възходящи.

 • Упражнение 2

  Малки и големи нони, низходящи.

 • Упражнение 3

  Малки и големи нони, хармонични.

 • Упражнение 4

  Малки и големи децими, възходящи.

 • Упражнение 5

  Малки и големи децими, низходящи.

 • Упражнение 6

  Малки и големи децими, хармонични.

 • Упражнение 7

  Нони и децими, възходящи.

 • Упражнение 8

  Нони и децими, низходящи.

 • Упражнение 9

  Нони и децими, хармонични.