• Упражнение 1

  Определете нотите за ориентация.

 • Упражнение 2

  Определете сол (G), ла (A), си (B) и до (C).

 • Упражнение 3

  Напишете сол (G), ла (A), си (B) и до (C).

 • Упражнение 4

  Определете всички основни ноти.

 • Упражнение 5

  Напишете всички основни тонове (ноти).