• Упражнение 1

  Определете мажор и натурален минор до 3 диеза.

 • Упражнение 2

  Напишете мажор до 3 диеза.

 • Упражнение 3

  Определете мажор и натурален минор до 3 бемола.

 • Упражнение 4

  Напишете мажор до 3 бемола.

 • Упражнение 5

  Определете мажор и натурален минор.

 • Упражнение 6

  Напишете мажор и натурален минор.