• Упражнение 1

  Определете йонийския, лидийския и миксолидийския лад.

 • Упражнение 2

  Напишете йонийския, лидийския и миксолидийския лад.

 • Упражнение 3

  Определете дорийския, фригийския и еолийския лад.

 • Упражнение 4

  Напишете дорийския, фригийския и еолийския лад.

 • Упражнение 5

  Определете всички църковни ладове.

 • Упражнение 6

  Напишете всички църковни ладове.