• Упражнение 1

  Мажор и натурален минор, възходящи.

 • Упражнение 2

  Мажор и натурален минор, низходящи.

 • Упражнение 3

  Минорни гами, възходящи.

 • Упражнение 4

  Минорни и мажорни гами, възходящи.

 • Упражнение 5

  Минорни и мажорни гами, низходящи.