• Упражнение 1

  Йонийски, лидийски и миксолидийски, възходящи.

 • Упражнение 2

  Йонийски, лидийски и миксолидийски, низходящи.

 • Упражнение 3

  Дорийски, фригийски и еолийски, възходящи.

 • Упражнение 4

  Дорийски, фригийски и еолийски, низходящи.

 • Упражнение 5

  Всички църковни ладове, възходящи.

 • Упражнение 6

  Всички църковни ладове, низходящи.