• Упражнение 1

  Определете мажорните тоналности.

 • Упражнение 2

  Определете паралелните минорни тоналности.

 • Упражнение 3

  Определете мажорните тоналности на басов ключ.

 • Упражнение 4

  Определете мажорните тоналности с няколко варианта за отговор.