• Упражнение 1

  Определете мажорните тоналности с диези.

 • Упражнение 2

  Определете мажорните тоналности с бемоли.

 • Упражнение 3

  Определете всички мажорни тоналности.

 • Упражнение 4

  Определете всички мажорни тоналности на басов ключ.

 • Упражнение 5

  Определете паралелните минорни тоналности.

 • Упражнение 6

  Определете паралелните мажорни тоналности.