• Упражнение 1

  Определете малките и големи нони.

 • Упражнение 2

  Напишете малки и големи нони.

 • Упражнение 3

  Определете малките и големи децими.

 • Упражнение 4

  Напишете малки и големи децими.

 • Упражнение 5

  Определете малките и големи нони и децими.

 • Упражнение 6

  Напишете малки и големи нони, и децими.