Công cụ đo âm là gì?

Công cụ đo âm là một loại công cụ kiểm tra có khả năng dò ra cao độ của một nốt nhạc được chơi trên một nhạc cụ và so sánh cao độ ấy với cao độ cần có. Công cụ đo âm cho biết nốt nhạc ấy quá cao hay quá thấp hoặc đúng âm chuẩn, giúp các nhạc công dễ dàng điều chỉnh nhạc cụ của họ.

Công cụ đo âm thường được thường sử dụng cho các loại nhạc cụ dây như ghi-ta và vĩ cầm. Sau một thời gian sử dụng, dây đàn thường bị chùng và cần được điều chỉnh để tiếp tục tạo ra âm thanh tối ưu. Hầu hết các công cụ đo âm đều thuộc loại “đo âm nửa cung” và có khả năng đo tất cả 12 nốt riêng biệt.

Sử dụng công cụ đo âm trực tuyến

Để điều chỉnh nhạc cụ của bạn, hãy nhấp chuột vào nút micro màu xanh lá cây. Bạn sẽ được yêu cầu cho phép tiếp cận micro trong thiết bị của bạn để công cụ đo âm có thể nghe được âm thanh từ nhạc cụ mà bạn sẽ chơi. Khi bạn đánh một nốt nhạc từ nhạc cụ ấy, hãy điều chỉnh dần cao độ của nó cho đến khi công cụ đo âm xác định rằng nốt nhạc ấy đúng âm chuẩn.

Bạn có thể sử dụng một công cụ đo âm cho mọi nhạc cụ. Bên dưới đây là danh sách các nhạc cụ thông dụng và chuỗi nốt nhạc được sử dụng để điều chỉnh của chúng, theo đó các nốt được ghi nhận từ âm trầm nhất đến âm cao nhất, ngoại trừ đàn ukulele và đàn banjo không có các dây được sắp xếp theo thứ tự cao độ.

  • Ghi-ta: E A D G B E
  • Ghi-ta bass: E A D G
  • Ukulele: G C E A
  • Banjo: G D G B D
  • Mandolin: G G D D A A E E
  • Vĩ cầm: G D A E
  • Trung đề cầm: C G D A
  • Trung hồ cầm: C G D A
  • Đại vĩ cầm: E A D G

Xin lưu ý rằng danh sách bên trên chỉ thể hiện chuỗi nốt nhạc để điều chỉnh phổ biến nhất của từng loại nhạc cụ được liệt kê. Trong một ít trường hợp, ta có thể sử dụng các chuỗi nốt nhạc khác để điều chỉnh. Chuỗi nốt nhạc dành cho ghi-ta nêu trên áp dụng cho các loại đàn ghi-ta cổ điển, ghi-ta dây kim loại acoustic và ghi-ta điện.