• Упражнение 1

  Прими, квинти и октави, възходящи.

 • Упражнение 2

  Терци и квинти, възходящи и хармонични.

 • Упражнение 3

  Кварти и сексти, възходящи.

 • Упражнение 4

  Секунди и септими, възходящи.

 • Упражнение 5

  Смесени интервали в нисък регистър.

 • Упражнение 6

  Смесени интервали в нисък регистър.