Vad är en metronom?

En metronom är en maskin som spelar en stadig puls för att hjälpa musiker att öva på sin timing (taktsäkerhet). Pulsen mäts i BPM (beats-per-minute, taktslag-per-minut). En tempoangivelse på 60 BPM innebär ett slag i sekunden, medan 120 BPM innebär två slag i sekunden.

En metronom är ett vanligt övningsverktyg för att hålla stadig puls medan man lär sig svåra delar i en låt. Det används också på livekonserter och i inspelningsstudios för att man ska ha rätt tempo genom hela framträdandet eller inspelningen.

Använda metronomen

Börja med att välja tempo med reglaget eller vänster-höger-pilarna på tangentbordet. Alternativt kan du spela pulsen själv, genom att antingen trycka på “Tryck tempo” eller t på tangentbordet i den hastighet du önskar.

Välj antal slag i takten längst ned. Det är vanligast att en låt har 4, 3 eller 2 slag per takt, vilket syns i form av en taktart i noten (såsom 4/4, 3/4, 2/4 och 2/2). Du kan alltid välja 1 om du inte vet hur många slag i takten som du behöver.

Du kan använda metronomen för att:

  • Hitta tempot i en not som du ska spela. Ställ in metronomen på det angivna tempot, lyssna och känn takten, och stanna metronomen innan du börjar spela.
  • Lär dig att spela med timing (taktsäkerhet). Sätt igång mute-funktionen längst ned, och ställ in metronomen att spela exempelvis 3 takter med ljud och 1 takt utan ljud. Spela ett stycke som du är förtrogen med, och håll tempot när du spelar takten utan ljud. Öka svårighetsgraden genom att sätta siffrorna till 1/1 (med ljud/utan ljud), 2/2 respektive 4/4.
  • Utveckla din spelteknik. Öva med ditt instrument i ett långsamt tempo, öka gradvis när du kan spela stycket utan misstag.