• Упражнение 1

  Малки и големи секунди, възходящи.

 • Упражнение 2

  Малки и големи секунди, низходящи.

 • Упражнение 3

  Малки и големи терци, възходящи.

 • Упражнение 4

  Малки и големи терци, низходящи.

 • Упражнение 5

  Малки и големи терци, хармонични.

 • Упражнение 6

  Секунди и терци, възходящи.

 • Упражнение 7

  Секунди и терци, смесени.

 • Упражнение 8

  Малки и големи секунди и терци, възходящи.

 • Упражнение 9

  Малки и големи секунди и терци, смесени.