Hitta ackord på piano, gitarr och ukulele

Börja med att välja grundton och typen av ackord längst upp i verktyget. Tryck på “Instrument” för att växla mellan piano, gitarr, ukulele och noter. Spela det valda ackordet genom att trycka på “Spela ackord” eller genom att trycka på mellanslag på tangentbordet på datorn.

På gitarr och ukulele visar siffrorna vilka fingrar du bör använda när du trycker på strängarna. Nummer “1” är pekfingret, nummer “2” är långfingret, “3” är ringfingret och “4” är lillfingret. Tryck på “Visa tonnamn” för att visa tonnamnen istället för fingersättningen.

Tryck på pianotangenterna eller tangenterna på datorn för att spela på pianot. Den övre raden med bokstäver på datorns tangentbord motsvarar de vita tangenterna, och raden med siffror motsvarar de svarta tangenterna. Du kan spela flera toner samtidigt.

Tryck på strängarna eller använd datorns tangentbord för att spela på gitarren och ukulelen. Varje knapprad på datorns tangentbord motsvarar en av de fyra strängarna. Håll nere shift (⇧) och använd de övre två knappraderna för att spela på gitarrens två ljusaste strängar.

Ackordövningar, gratis

Testa ackordövningarna och lär dig känna igen, notera och spela ackord. Du kan också träna på noter och toner, skalor och tonarter. Skapa ett gratis Musicca-konto och få full tillgång till alla kurserna.