Hitta toner på piano, gitarr och ukulele

Börja med att välja en ton och ett förtecken högst upp. Klicka på knappen Instrument för att byta mellan piano, gitarr, ukulele och notsystem. Spela upp den valda tonen genom att klicka på knappen Spela ton eller genom att trycka på blanksteg på tangentbordet.

Klicka på pianotangenterna eller använd ditt tangentbord för att spela på pianot. Tangentbordets översta rad bokstäver motsvarar de vita tangenterna, och raden med siffror motsvarar de svarta tangenterna. Det går att spela flera toner samtidigt.

Klicka på strängarna eller använd ditt tangentbord för att spela på gitarren. Varje rad på tangentbordet motsvarar en sträng. Tryck och håll nere skift (⇧) och använd de två översta raderna på tangentbordet om du vill spela på de översta två strängarna.

Gratis tonövningar

Prova våra gratis tonövningar och lär dig hitta, skriva och spela toner. Här hittar du även en rad olika andra musikövningar som breddar din musikaliska förståelse och förmåga.