Musicca värnar om dina personuppgifter och din integritet. Att skapa ett konto är enkelt och säkert, och vi samlar minimalt med data. Denna integritetspolicy uppdaterades senast den 1:a November 2021.

1. Allmänt

Syftet med denna Integritetspolicy är att förklara vilken sorts information vi samlar in, hur vi använder den, och vad du har för rättigheter. Om det finns någon del av policyn som du inte kan acceptera ber vi dig att lämna webbplatsen och inte använda den.

Vi är registrerade i Danmark och vårt kontor ligger på adressen Edvard Storms Vej 3, 2. tv; 2450 København SV; Denmark. Vårt registrerade VAT-nummer är DK-42356476. Du kontaktar oss via mail på e-postadressen Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna Integritetspolicy när som helst. Längst upp i detta dokument anges datum för senaste revidering. Om vi gör förändringar av stor betydelse kommer en notifikation publiceras tydligt på Webbplatsen, eller så meddelar vi dig direkt.

Denna Integritetspolicy skrevs i originalspråk på engelska. Vid händelse av att någon av översättningarna av Användaravtalet strider mot den engelska versionen är det den engelska versionen som gäller.

2. Insamling av information

Vi samlar in information på följande sätt:

När du besöker vår webbplats

När du besöker vår webbplats samlas vi automatiskt statistisk information. Informationen avslöjar inte din identitet, men kan innehålla anonymiserad data om ditt land, din webbläsare, sidor du besöker, mer mera.

Syftet med insamlandet är att analysera hur vår webbplats används. Den juridiska grunden för insamlandet är vårt legitima intresse att analysera hur webbplatsen används.

När du skapar ett konto

När du skapar ett konto samlar vi in den personliga information som du frivilligt överlämnar till oss. Detta innefattar följande: Namn, e-postadress, ålder, land, och lösenord. Om du är ett barn samlar vi också in din vårdnadshavares e-postadress.

När du skapar ett konto med Google eller Facebook samlar vi information från Google eller Facebook. Detta innefattar: Namn, e-postadress, profilbild och Google-ID eller Facebook-ID (ett unikt identifikationsnummer).

Syftet med insamlandet är att skapa ditt konto och skicka information till dig om ditt konto. Den juridiska grunden för insamlandet är ditt samtycke.

När du använder övningarna på webbplatsen

När du loggar in och använder övningarna på webbplatsen samlar vi in- och sparar dina resultat, så att du slipper börja om från början varje gång du logga in. Detta innefatta information om vilka övningar du klarat och hur du klarade övningarna.

Syftet med insamlandet är att spara dina resultat och analysera hur övningarna används. Den juridiska grunden för insamlandet är ditt samtycke.

När du kontaktar oss

När du kontaktar oss samlar vi in den personlig information som du frivilligt överlämnar till oss. Detta innefattar: Namn och e-postadress. Därtill kan du överlämna ytterligare information som du inte uttryckligen ombetts göra på sidan för kontakt.

Syftet med insamlandet är att kunna svara på din fråga. Den juridiska grunden för insamlandet är vårt legitima intresse att svara på din fråga.

3. Användning av information

Vi använder informationen vi samlat in på följande sätt:

För att analysera användningen av vår webbplats

Vi använder anonymiserad statistisk information för att analysera hur webbplatsen används och för att förstå våra användares preferenser. Användandet gör det möjligt för oss att utveckla vår webbplats och erbjuda dig en bättre lärupplevelse.

För att skapa ditt konto

Vi använder din personliga information för att skapa ett konto när du ansöker om det. Användandet gör det möjligt för oss att erbjuda tjänsten till dig, inklusive att ge dig full tillgång till allt innehåll och alla funktioner på webbplatsen.

För att analysera hur övningarna används och genomförs

Vi använder information om övningarna du har klarat av på webbplatsen för att spara dina resultat och analysera hur övningarna används. Användandet gör det möjligt för oss att utveckla övningarna och ge dig en bättre lärupplevelse.

För att skicka relevant information till dig

Vi använder din personliga information för att skicka relevant information till dig. Sådan information kan vara meddelanden om våra tjänster, notifikationer och erbjudanden gällande vår webbplats. Du kan avsäga dig några av de här kontakterna i dina kontoinställningar.

För att svara på frågor

Vi använder din personliga information för att svara när du kontaktar oss. Användandet gör det möjligt för oss att hjälpa dig såsom du önskar i din kontakt och svara på de frågor du ställer angående vår webbplats.

För att visa dig relevant marknadsföring

Vi använder cookies (kakor) för att visa dig relevant marknadsföring som skräddarsys efter dina intressen. Vi använder inte personligt identifierbar information såsom ditt namn och din e-postadress i marknadsföringssyften. Lär dig mer om cookies i avsnitt 6.

4. Delande av information

Vi varken säljer, hyr ut eller offentliggör din personliga information. Vi delar din information med ett begränsat antal medarbetare och leverantörer av tjänster av tredje part som arbetar för oss eller levererar tjänster till oss. Leverantörerna innefattar:

  • leverantörer av webbhosting
  • leverantörer av e-post
  • leverantörer av marknadsföring
  • leverantörer av analytiska tjänster.

Därtill delar vi din personliga information när det krävs av oss enligt lag för att förebygga bedrägeri, eller för att svara till giltiga juridiska processer inklusive sådana från rättsväsende eller stat.

Vi kan komma att dela eller överföra din information i samband med, eller under förhandlingar med, försäljning av företagstillgångar, finansiering, eller vid förvärv av hela eller delar av ett annat företag.

Efter att du skapat ett konto får du frivilligt dela dina övningsresultat med andra användare, under vilka omständigheter ditt namn och dina resultat kommer vara synliga. Du kan återkalla sådana delningar när som helst.

Överföring av information

Din information sparas och bearbetas på servrar i USA. Därtill sparas kopior av datan i ett backup-arkiv i Danmark. Ditt lösenord är sparat i irreversibelt krypteringsformat.

När din personliga information överförs till länder utanför EU eller EEA som inte kan garantera adekvat nivå av dataskydd kommer överföringarna skyddas adekvat av EU-kommisionens standardavtalsklausuler.

5. Lagring av information

Vi lagrar din personliga information tills du raderar ditt konto. När du raderat ditt konto sparar vi små mängder information i anonymiserat format om ditt konto och hur du använt webbplatsens övningar, på ett sätt som inte avslöjar din identitet.

Kopior på din personliga information fortsätter lagras på vårt backupsystem när du raderat ditt konto. Backupinformationen lagras i max tre år. Din personliga information kommer raderas om en backupkopia används för att återställa systemet.

När du kontaktar oss sparar vi din e-post i upp till tre år. Perioden kan förlängas om vi av juridiska skäl behöver spara e-posten. E-post till oss med känslig information raderas inom 30 dagar efter att vi mottagit e-posten.

6. Cookies (Kakor)

Cookies är små uppsättningar data som sparas i textfiler som lagras på din dator eller mobila enhet när du besöker vår webbplats. De sätts på din enhet antingen av oss (förstapartscookies) eller av andra webbplatser som vi samarbetar med (tredjepartscookies).

Vi använder cookies för att göra vår webbplats mer användarvänlig, inhämta statistik och för att visa dig marknadsföring. Mer specifikt använder vi cookies i följande syften:

Nödvändiga cookies

Följande cookies är strikt nödvändiga för att vår webbplats ska fungera.

Namn Typ Livslängd Syfte
joomla_user_state Första part Session Används för att hålla dig inloggad.
joomla_remember_me Första part 1 månad Används för att komma ihåg din inloggningsinformation.
[sträng med 32 tecken] Första part Session Används för att identifiera dig.
[sträng med 32 tecken] Första part 1 år Används för att spara dina språkinställningar.
addtl_consent Första part 7 månader Används för att spara ditt cookie-samtycke.
euconsent-v2 Första part 7 månader Används för att spara ditt cookie-samtycke.

Statistiska cookies

Följande cookies gör det möjligt för oss att analysera hur webbplatsen används.

Namn Typ Livslängd Syfte
_ga Första part 7 dagar Används för att skilja på användare.
_gid Första part 1 dag Används för att skilja på användare.
_ga_X7KN39SRW8 Första part 7 dagar Används för att bevara sessionens status.

Riktade cookies

Följande cookies gör det möjligt för oss att visa dig relevant marknadsföring.

Namn Typ Livslängd Syfte
__gads Första part Upp till 13 månader Används för att visa marknadsföring.
cto_bundle Första part Upp till 13 månader Används för att visa marknadsföring.

Utöver dessa cookies kan försäljare av tredje part, exempelvis Google, använda cookies för att visa annonser baserat på dina tidigare besök på vår webbplats eller andra webbplatser. Googles användning av marknadsföringskakor möjliggör att de och deras partners kan visa relevanta annonser.

Cookies och dina rättigheter

Du har rätt att begränsa användandet av cookies. Nödvändiga cookies kan dock inte begränsas eftersom de är strikt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera. Du kan nyttja dina rättigheter genom att göra personliga inställningar på vår sida inställningar för cookie-samtycke.

Du kan också välja bort den individualiserade marknadsföringen genom att besöka Googles annonsinställningar. Därtill kan du välja bort cookieanvändning för individualiserad marknadsföring från försäljare av tredje part genom att besöka www.aboutads.info.

7. Integritet för barn

Vår webbplats är inte riktad mot barn. Dock medger vi att några barn kan komma att använda webbplatsen, och vi anser att barn är värda extra integritetsskydd. Därför behandlar vi barn-användare annorlunda.

Vi anser att en användare är ett barn om tillämplig lag begränsar bearbetandet av användarens personliga information eftersom användaren är under en viss ålder. Denna ålder varierar från land till land. I de flesta länderna är ålderströskeln någonstans mellan 13 och 16 år.

Vi erhåller vårdnadshavares samtycke

När användare skapar ett konto sparar vi deras ålder och land för att avgöra om vårdnadshavares samtycke behövs. Om ett barn skapar ett konto kräver vi samtycke från vårdnadshavaren för att skapa kontot.

Vi erhåller samtycker genom att skicka en bekräftelselänk till vårdnadshavaren. Om vi inte erhåller samtycke inom sju månader kommer barnets konto raderas och all tillhörig information automatiskt tas bort.

Lärare kan skapa konton till sina elever eller studenter. När en lärare skapar konton för barn på detta sätt litar vi på samtycket vi får från läraren och begär inte ytterligare samtycke från vårdnadshavaren.

Vi skyddar barns integritet

Vi använder endast personlig information från registrerade användare under 16 års ålder för intern drift, även om de inte anses vara barn i sitt land. Alla registrerade användare under 16 års ålder specialbehandlas på följande sätt:

  • Marknadsföring tas bort.
  • Tredje parts beteendespårning stängs av.
  • Leverans av e-post med reklam stängs av.

I framtiden, när vi är säkra på att användaren fyllt 16 år, tar vi automatiskt bort denna specialbehandling.

Vi ger vårdnadshavare kontroll

Vårdnadshavare kan begära tillgång till-, ändra- eller radera deras barns information genom att kontakta oss. För att skydda barns integritet genomför vi tillbörliga åtgärder för att säkerställa vårdnadshavarens identitet innan vi ger tillgång till personlig information.

8. Dina rättigheter

Du har följande rättigheter:

Rätt till tillgång

Du har rätt att få tillgång till den personliga information om dig som vi tillhandahåller. Du får tillgång till din personliga information i dina kontoinställningar.

Rätt att korrigera

Du har rätt att korrigera den personliga information om dig som vi tillhandahåller. Du kan uppdatera din personliga information i dina kontoinställningar.

Rätt till radering

Du har rätt att radera den personliga information om dig som vi tillhandahåller. Du kan radera ditt konto och din personliga information i dina kontoinställningar.

Rätt att begränsa bearbetning

Du har rätt att begränsa hur din personliga information bearbetas, exempelvis om vår användning av din information är olaglig. Du kan göra detta genom att kontakta oss.

Rätt till överföring av data

Du har rätt att erhålla den personliga information om dig som vi tillhandahåller så att du kan skicka vidare den till en annan leverantör. Du kan göra detta genom att kontakta oss.

Rätt att invända

Du har rätt att motsätta dig hur din personliga information bearbetas under vissa omständigheter. Du kan göra detta genom att kontakta oss.