• Övning 1

  Punkterade halvnoter. Utan pauser.

 • Övning 2

  Punkterade halvnoter.

 • Övning 3

  Punkterade fjärdedelsnoter. Utan pauser.

 • Övning 4

  Punkterade fjärdedelsnoter.

 • Övning 5

  Punkterade halv- och fjärdedelsnoter. Två takter.