• Övning 1

    Rena och förminskade kvinter, stigande.

  • Övning 2

    Rena och förminskade kvinter, samtidiga.

  • Övning 3

    Kvarter och kvinter, stigande.