• Övning 1

  Rena och förminskade kvinter, stigande.

 • Övning 2

  Rena och förminskade kvinter, fallande.

 • Övning 3

  Rena och förminskade kvinter, samtidiga.

 • Övning 4

  Kvarter och kvinter, stigande.

 • Övning 5

  Kvarter och kvinter, fallande.

 • Övning 6

  Kvarter och kvinter, samtidiga.