• Övning 1

  Terser och kvinter, stigande och samtidiga.

 • Övning 2

  Blandade intervall, stigande.

 • Övning 3

  Blandade intervall, fallande.

 • Övning 4

  Prim till kvint, stigande.

 • Övning 5

  Prim till kvint, fallande.

 • Övning 6

  Prim till kvint, samtidiga.