• Övning 1

  Terser och kvinter, stigande och samtidiga.

 • Övning 2

  Kvarter och sexter, samtidiga och brutna, stigande.

 • Övning 3

  Sekunder och septimor, stigande och samtidiga.

 • Övning 4

  Prim till oktav, stigande.

 • Övning 5

  Prim till oktav, fallande.

 • Övning 6

  Prim till oktav, samtidiga.

 • Övning 7

  Prim till oktav i lågt register, stigande.

 • Övning 8

  Prim till oktav i lågt register, fallande.

 • Övning 9

  Prim till oktav i lågt register, samtidiga.