• Övning 1

  Skriva ren moll, upp till 3 korsförtecken.

 • Övning 2

  Skriva ren moll, upp till 3 b-förtecken.

 • Övning 3

  Läsa mollskalor.

 • Övning 4

  Skriva mollskala.