• Övning 1

  Läsa jonisk, lydisk och mixolydisk skala.

 • Övning 2

  Skriva jonisk, lydisk och mixolydisk.

 • Övning 3

  Läsa dorisk, frygisk och aeolisk skala.

 • Övning 4

  Skriva dorisk, frygisk och aeolisk.

 • Övning 5

  Läsa alla kyrkotonarter.

 • Övning 6

  Skriva alla kyrkotonarter.