• Övning 1

  Jonisk, lydisk och mixolydisk.

 • Övning 2

  Dorisk, frygisk och aeolisk.

 • Övning 3

  Kyrkotonarter, från samma grundton.

 • Övning 4

  Alla kyrkotonarter.