• Övning 1

  Jonisk, lydisk och mixolydisk, stigande.

 • Övning 2

  Jonisk, lydisk och mixolydisk, fallande.

 • Övning 3

  Dorisk, frygisk och aeolisk, stigande.

 • Övning 4

  Dorisk, frygisk och aeolisk, fallande.

 • Övning 5

  Alla kyrkotonarter, stigande.

 • Övning 6

  Alla kyrkotonarter, fallande.