• Övning 1

  Läsa durtonarter med upp till 2 b-förtecken.

 • Övning 2

  Läsa parallelltonarter, moll.

 • Övning 3

  Läsa durtonarter med upp till 3 b-förtecken.

 • Övning 4

  Läsa parallelltonarter, moll.

 • Övning 5

  Läsa durtonarter i F-klav.

 • Övning 6

  Läsa durtonarter med flera svarsalternativ.