• Övning 1

  Läsa durtonarter med korsförtecken.

 • Övning 2

  Läsa durtonarter med b-förtecken.

 • Övning 3

  Läsa alla durtonarter.

 • Övning 4

  Läsa alla durtonarter i F-klav.

 • Övning 5

  Läsa parallelltonarter, moll.

 • Övning 6

  Läsa parallelltonarter, dur.