Tìm các nốt nhạc trên đàn piano, đàn ghi-ta, and đàn ukulele

Hãy bắt đầu từ việc lựa chọn một nốt nhạc và dấu hóa ở phần đầu nội dung. Nhấp chuột vào nút "Instrument" (Nhạc cụ) để chuyển đổi nhạc cụ piano, ghi-ta, ukulele và ký hiệu âm nhạc. Hãy chơi nốt nhạc đã được chọn bằng cách nhấp chuột vào nút "Play note" (Chơi nốt nhạc) hoặc ấn phím cách trên bàn phím trên máy của bạn.

Nhấp chuột vào các phím đàn piano trên màn hình hoặc sử dụng bàn phím trên máy của bạn để chơi đàn piano trên màn hình. Hàng phím chữ cái đầu tiên trên bàn phím của bạn tương ứng với các phím trắng của đàn piano trên màn hình, và hàng phím số trên bàn phím của bạn tương ứng với các phím đen của đàn piano trên màn hình. Bạn có thể chơi nhiều nốt nhạc cùng một lúc.

Nhấp chuột lên các dây đàn ghi-ta trên màn hình hoặc sử dụng các phím trên bàn máy của bạn để chơi đàn ghi-ta trên màn hình. Mỗi hàng trong số bốn hàng phím chữ và số trên bàn phím của bạn tương ứng với một dây đàn như thế. Ấn giữ phím Shift (⇧) và sử dụng hai hàng phím đầu tiên trong bốn hàng phím nêu trên để chơi hai dây đàn trên cùng của đàn ghi-ta trên màn hình.

Các bài tập chơi nốt nhạc tự do

Hãy thử thực hiện các bài tập chơi nốt nhạc tự do của chúng tôi và học cách nhận diện, ghi lại và chơi các nốt nhạc. Bạn cũng sẽ tìm thấy rất nhiều bài tập đọc bài nhạc khác và các bài tập luyện nghe có khả năng phát triển sự hiểu biết và năng lực chơi nhạc của bạn.