Musicca cam kết bảo vệ các thông tin cá nhân của bạn và quyền riêng tư của bạn. Tạo một tài khoản là phần việc đơn giản và an toàn, chúng tôi chỉ thu thập một lượng dữ liệu thông tin tối thiểu. Chính sách về quyền riêng tư này đã được cập nhật lần gần đây nhất vào ngày 01 tháng 11 năm 2021.

1. Giới thiệu

Mục đích của chính sách về quyền riêng tư này là giải thích rõ về những thông tin mà chúng tôi thu thập, cách thức chúng tôi sử dụng chúng và các quyền của bạn. Nếu bạn không đồng ý với bất cứ điều khoản nào trong chính sách về quyền riêng tư này, xin vui lòng ngừng sử dụng trang web của chúng tôi.

Chúng tôi đăng ký hoạt động tại Đan Mạch và văn phòng của chúng tôi tọa lạc tại Edvard Storms Vej 3, 2. tv; 2450 København SV; Denmark. Mã số thuế Giá trị Gia tăng đã đăng ký của chúng tôi là: DK-42356476. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó..

Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi chính sách về quyền riêng tư này tùy theo thời điểm. Ở phần đầu của văn bản này, chúng tôi ghi nhận ngày điều chỉnh văn bản lần gần nhất. Nếu đưa ra những thay đổi quan trọng, chúng tôi sẽ đăng tải một thông báo rõ ràng trên trang web của mình hoặc thông báo trực tiếp cho bạn.

Chính sách về quyền riêng tư này được soạn thảo từ lúc đầu bằng tiếng Anh. Khi có sự mâu thuẫn nào giữa phiên bản tiếng Anh và bất cứ phiên bản dịch nào khác, phiên bản tiếng Anh có giá trị quyết định.

2. Thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin theo những cách sau đây:

Khi bạn ghé qua trang web của chúng tôi

Khi bạn ghé qua trang web của chúng tôi, chúng tôi tự động thu thập các thông tin mang tính thống kê. Các thông tin ấy không tiết lộ đặc điểm nhân dạng của bạn nhưng có thể bao gồm các dữ liệu ẩn danh về quốc gia, trình duyệt của bạn, các trang mà bạn đã ghé qua, v.v...

Mục đích của việc thu thập này để phân tích hoạt động sử dụng trang web của chúng tôi. Cơ sở pháp lý cho việc thu thập này là quyền lợi hợp pháp của chúng tôi đối với việc phân tích hoạt động sử dụng trang web của mình.

Khi bạn tạo một tài khoản

Khi bạn tạo một tài khoản, chúng tôi thu thập các thông tin cá nhân mà bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi. Các thông tin ấy bao gồm: Tên, địa chỉ email. tuổi, quốc gia và mật khẩu. Nếu bạn còn ở độ tuổi vị thành niên, chúng tôi cũng thu thập thêm thông tin địa chỉ email của phụ huynh của bạn.

Khi bạn tạo một tài khoản thông qua Google hay Facebook, chúng tôi thu thập các thông tin từ Google hay Facebook. Các thông tin ấy bao gồm: Tên, địa chỉ email, ảnh đại diện, mã khách hàng Google hay mã khách hàng Facebook (là một dãy số nhận dạng riêng biệt của từng khách hàng).

Mục đích của việc thu thập này là để tạo lập tài khoản cho bạn và gửi cho bạn các thông tin về tài khoản ấy. Cơ sở pháp lý cho việc thu thập ấy là sự đồng tình của bạn.

Khi bạn sử dụng các bài tập

Khi bạn đăng nhập vào sử dụng các bài tập, chúng tôi thu thập và lưu giữ các thông tin về tiến bộ của bạn để bạn không cần phải khởi sự lại từ đầu mỗi khi đăng nhập. Các thông tin ấy bao gồm những dữ liệu về những bài tập bạn đã hoàn thành và cách thức mà bạn hoàn thành các bài tập ấy.

Mục đích của việc thu thập này là để lưu giữ thông tin về sự tiến bộ của bạn và phân tích hoạt động sử dụng các bài tập trên trang web. Cơ sở pháp lý cho việc thu thập ấy là sự đồng tình của bạn.

Khi bạn liên hệ với chúng tôi

Khi bạn liên hệ với chúng tôi, chúng tôi thu thập các thông tin cá nhân mà bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi. Các thông tin ấy bao gồm: Tên và địa chỉ email. Ngoài ra, bạn có thể cung cấp cho chúng tôi các thông tin bổ sung ngoài những gì mà trang liên hệ của chúng tôi yêu cầu một cách cụ thể.

Mục đích của việc thu thập này là để tạo điều kiện cho chúng tôi có đủ khả năng đáp ứng yêu cầu của bạn. Cơ sở pháp lý cho việc thu thập ấy là quyền lợi hợp pháp của chúng tôi từ việc đáp ứng yêu cầu của bạn.

3. Sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin theo những cách sau đây:

Phân tích hoạt động sử dụng trang web của chúng tôi

Chúng tôi sử dụng các thông tin thống kê ẩn danh để phân tích hoạt động sử dụng trang web của chúng tôi để tìm hiểu khuynh hướng ưa thích của người dùng trang web. Điều đó cho phép chúng tôi hoàn thiện trang web của mình và mang đến trải nghiệm học tập tốt hơn cho bạn.

Tạo lập tài khoản cho bạn

Chúng tôi sử dụng các thông tin cá nhân của bạn để tạo lập tài khoản của bạn khi bạn yêu cầu. Điều này tạo điều kiện cho chúng tôi cung cấp dịch vụ cho bạn, bao gồm việc dành cho bạn quyền truy cập toàn bộ các chức năng và nội dung trên trang web của chúng tôi.

Phân tích hoạt động sử dụng các bài tập

Chúng tôi sử dụng các thông tin có liên quan đến các bài tập mà bạn đã hoàn thành để lưu giữ dữ liệu về sự tiến bộ của bạn và phân tích hoạt động sử dụng các bài tập. Điều đó cho phép chúng tôi hoàn thiện các bài tập của mình và mang đến trải nghiệm học tập tốt hơn cho bạn.

Gửi các thông tin liên quan cho bạn

Chúng tôi sử dụng các thông tin cá nhân của bạn để gửi cho bạn các thông tin liên quan. Điều đó có thể bao gồm các tuyên bố, thông báo và đề xuất những dịch vụ có liên quan đến trang web của chúng tôi. Bạn có thể chọn không tham gia một số hoạt động trao đổi thông tin nhất định từ chức năng cài đặt tài khoản của mình.

Để hồi đáp các câu hỏi của bạn

We use your personal information to respond to your inquiries. This allows us to provide you with help and support as requested and answer any questions you have regarding the use of our website.

Thể hiện cho bạn thấy các quảng cáo có liên quan

Chúng tôi sử dụng các trình duyệt cookie để thể hiện cho bạn thấy các quảng cáo có liên quan và phù hợp với mối quan tâm của bạn. Chúng tôi không sử dụng các thông tin có thể nhận dạng được cá nhân, ví dụ như tên và địa chỉ email của bạn, phục vụ cho các mục đích quảng cáo. Hãy tìm hiểu thêm về các trình duyệt cookie tại Mục 6.

4. Chia sẻ thông tin

Chúng tôi không bán, cho thuê hay công khai tiết lộ các thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn với một số lượng người hạn chế là các nhân viên và nhà cung cấp dịch vụ là bên thứ ba là những người cung cấp dịch vụ nhân danh chúng tôi. Các nhà cung cấp dịch vụ ấy có thể bao gồm:

  • Các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ web
  • Các nhà cung cấp dịch vụ email
  • Các nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo
  • Các nhà cung cấp dịch vụ phân tích

Ngoài ra, chúng tôi chia sẻ các thông tin cá nhân của bạn khi cần phải tuân thủ các điều luật khả dụng, khi ngăn ngừa gian lận hoặc thực hiện các quy trình pháp lý có hiệu lực, bao gồm các quy trình do các cơ quan hành pháp hay cơ quan chính quyền khác ban hành.

Chúng tôi có thể chia sẻ hay chuyển các thông tin của bạn khi có liên quan đến, hoặc trong quá trình thương lượng để tiến hành, bất cứ vụ sáp nhập, bán tài sản của công ty, tài trợ hay thâu đạt toàn bộ hay một phần công việc kinh doanh của chúng tôi cho một công ty khác.

Sau khi tạo một tài khoản, bạn có thể tự nguyện chia sẻ quá trình tiến bộ khi thực hiện các bài tập của mình với những người dùng khác, trong trường hợp đó chỉ có những người dùng ấy mới biết tên và dữ liệu về sự tiến bộ của bạn mà thôi. Bạn có thể thu hồi quyền truy cập các thông tin như thế vào bất cứ thời điểm nào.

Chuyển thông tin

Các thông tin của bạn được lưu trữ và xử lý tại các máy chủ đặt ở Hoa Kỳ. Ngoài ra, các bản sao thông tin của bạn được lưu giữ trong một hệ thống sao lưu đặt tại Đan Mạch. Mật khẩu của bạn được lưu giữ theo định dạng mã hóa không thể đảo ngược.

Khi các thông tin cá nhân của bạn được chuyển đến các quốc gia bên ngoài Liên minh châu u (EU) hay Khu vực Kinh tế châu u (EEA) không đảm bảo mức độ bảo vệ dữ liệu phù hợp, các trường hợp chuyển thông tin như thế sẽ được các Điều khoản Hợp đồng Tiêu chuẩn của Ủy ban Liên minh châu u bảo hộ thỏa đáng.

5. Lưu giữ thông tin

Chúng tôi lưu giữ các thông tin cá nhân của bạn cho đến khi bạn hủy bỏ tài khoản của mình. Sau khi bạn hủy bỏ tài khoản của mình, chúng tôi lưu giữ một số thông tin về tài khoản của bạn và việc bạn sử dụng các bài tập theo một định dạng ẩn danh không để lộ đặc điểm nhân dạng của bạn.

Các bản thông tin cá nhân của bạn vẫn được duy trì trong một hệ thống sao lưu sau khi bạn hủy bỏ tài khoản của mình. Các bản sao lưu được giữ tối đa là ba năm. Các thông tin cá nhân của bạn sẽ bị hủy bỏ lần nữa trong trường hợp bản sao lưu thông tin của bạn được lưu giữ.

Khi bạn liên hệ với chúng tôi, chúng tôi lưu giữ email của bạn trong thời hạn tối đa là ba năm. Thời hạn ấy có thể được gia hạn nếu luật pháp yêu cầu chúng tôi lưu giữ email của bạn lâu hơn. Các email có những thông tin nhạy cảm sẽ được xóa bỏ trong vòng 30 ngày sau khi nhận được email ấy.

6. Các trình duyệt cookie

Các trình duyệt cookie là những đoạn văn bản nhỏ được đặt vào máy tính hay điện thoại di động của bạn khi bạn ghé qua trang web của chúng tôi. Các trình duyệt cookie được thiết lập bởi trang web của chúng tôi (các cookie của bên thứ nhất) hay bởi các trang web khác mà chúng tôi cộng tác (các cookie của bên thứ ba).

Chúng tôi sử dụng các trình duyệt cookie để giúp trang web của chúng tôi thân thiện hơn với người dùng, thu thập thông tin thống kê và để thể hiện cho bạn thấy các hình thức quảng cáo. Cụ thể hơn, chúng tôi sử dụng các trình duyệt cookie cho các mục đích sau đây:

Các cookie cần thiết

Các cookie sau đây hết sức cần thiết đối với việc vận hành trang web của chúng tôi.

Tên gọi Loại Vòng đời Mục đích
joomla_user_state của bên thứ nhất phiên Để giữ cho bạn đăng nhập.
joomla_remember_me của bên thứ nhất 1 tháng Để ghi nhớ thông tin đăng nhập của bạn.
[chuỗi 32 ký tự] của bên thứ nhất phiên Để nhận diện bạn.
[chuỗi 32 ký tự] của bên thứ nhất 1 năm Để lưu các cài đặt ngôn ngữ của bạn.
addtl_consent của bên thứ nhất 7 ngày Để lưu giữ sự đồng ý của bạn về việc sử dụng cookie.
euconsent-v2 của bên thứ nhất 7 ngày Để lưu giữ sự đồng ý của bạn về việc sử dụng cookie.

Các cookie thống kê

Các cookie sau đây cho phép chúng tôi phân tích hoạt động sử dụng trang web của chúng tôi.

Tên gọi Loại Vòng đời Mục đích
_ga của bên thứ nhất 7 ngày Để phân biệt người dùng.
_gid của bên thứ nhất 1 ngày Để phân biệt người dùng.
_ga_X7KN39SRW8 của bên thứ nhất 7 ngày Để duy trì trạng thái phiên hoạt động.

Các cookie xác định mục tiêu

Các cookie sau đây cho phép chúng tôi thể hiện cho bạn thấy các hình thức quảng cáo có liên quan.

Tên gọi Loại Vòng đời Mục đích
__gads của bên thứ nhất lên đến 13 tháng Để thể hiện các hình thức quảng cáo.
cto_bundle First-party lên đến 13 tháng Để thể hiện các hình thức quảng cáo.

Ngoài ra, các đại lý bán hàng thuộc bên thứ ba, kể cả Google, có thể sử dụng các trình duyệt cookie để phục vụ cho các hoạt động quảng cáo dựa trên việc bạn ghé qua trang web của chúng tôi hay các trang web khác trước đó. Việc sử dụng các trình duyệt quảng cáo cho phép Google và các đối tác của nó phục vụ nhiều hoạt động quảng cáo có liên quan hơn.

Các quyền của bạn về trình duyệt cookie

Bạn có quyền hạn chế việc sử dụng các trình duyệt cookie. Tuy nhiên, không thể từ chối các cookie thực sự cần thiết để trang web vận hành. Bạn có thể vận dụng các quyền của mình về cookie bằng cách cài đặt các ưu tiên của mình tại mục cookie consent settings (cài đặt đồng ý sử dụng cookie) của chúng tôi.

Bạn cũng có thể chọn không cho phép quảng cáo theo hướng cá nhân hóa bằng cách ghé qua mục Cài đặt Quảng cáo của Google. Ngoài ra, bạn có thể chọn không cho một số đại lý bán hàng thuộc bên thứ ba sử dụng các cookie cho mục đích quảng cáo theo hướng cá nhân hóa bằng cách ghé qua trang www.aboutads.info.

7. Quyền riêng tư của trẻ em

Trang web của chúng tôi không trực tiếp dành cho trẻ em. Tuy nhiên, chúng tôi xác nhận rằng một số trẻ em có thể sử dụng trang web của chúng tôi, và chúng tôi tin rằng trẻ em xứng đáng được bảo vệ quyền riêng tư ở mức độ cao. Đó là lý do vì sao trang web của chúng tôi đối xử với trẻ em khác với đối với người trưởng thành.

Chúng tôi xem một người dùng là trẻ em nếu luật pháp khả dụng hạn chế việc xử lý các thông tin cá nhân của người dùng ấy vì lý do người ấy chưa đạt đến độ tuổi nhất định nào đó. Độ tuổi ấy thay đổi tùy theo quốc gia. Ở hầu hết các nước, ngưỡng độ tuổi ấy nằm trong khoảng từ 13 đến 16.

Chúng tôi thâu đạt sự đồng tình của phụ huynh

Khi người dùng tạo một tài khoản, chúng tôi thu thập thông tin về tuổi và quốc gia của họ để xác định xem liệu rằng có cần thiết phải thâu đạt sự đồng tình của phụ huynh hay không. Nếu một đứa trẻ tạo một tài khoản, chúng tôi yêu cầu sự đồng tình từ một bậc phụ huynh hay người giám hộ hợp pháp đối với việc tạo lập tài khoản ấy.

Chúng tôi thâu đạt sự đồng tình như thế thông qua việc gửi một đường dẫn xác nhận qua email đến bậc phụ huynh hay người giám hộ của trẻ. Nếu chúng tôi không nhận được sự đồng tình trong vòng bảy ngày, tài khoản của đứa trẻ và mọi thông tin cá nhân có liên quan được tự động xóa bỏ.

Các giáo viên có thể tạo tài khoản cho từng học sinh của mình. Khi giáo viên tạo tài khoản cho học sinh theo cách thức như thế, chúng tôi dựa vào sự đồng tình mà giáo viên ấy cung cấp cho chúng tôi và không yêu cầu sự đồng tình bổ sung từ phụ huynh hay người giám hộ.

Chúng tôi bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em

Chúng tôi chỉ sử dụng các thông tin cá nhân từ những người dùng đã đăng ký có độ tuổi dưới 16 cho các hoạt động nghiệp vụ nội bộ, ngay cả khi các đối tượng ấy không được xem là trẻ em tại quốc gia của họ. Tất cả những người dùng đã đăng ký có độ tuổi dưới 16 đều nhận được cách đối xử đặc biệt như sau:

  • Vô hiệu hóa các hình thức quảng cáo.
  • Vô hiệu hóa hoạt động theo dõi cung cách ứng xử từ các bên thứ ba.
  • Vô hiệu hóa các email quảng bá sản phẩm.

Trong tương lai, một khi chúng tôi chắc chắn rằng người dùng đã đăng ký đạt độ tuổi 16, chúng tôi sẽ tự động xóa bỏ cách đối xử đặc biệt như thế.

Chúng tôi dành cho phụ huynh quyền kiểm soát

Phụ huynh có thể yêu cầu truy cập, thay đổi hay xóa bỏ các thông tin cá nhân của con em mình bằng cách liên hệ với chúng tôi. Để bảo vệ quyền riêng tư của trẻ, chúng tôi sẽ tiến hành các bước thực hiện thỏa đáng để xác minh đặc điểm nhân dạng của phụ huynh truốc khi cấp quyền truy cập bất cứ thông tin cá nhân nào.

8. Các quyền của bạn

Bạn có các quyền sau đây:

Quyền truy cập

Bạn có quyền truy cập các thông tin cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về bạn. Bạn có thể truy cập các thông tin cá nhân của mình từ các hoạt động cài đặt tài khoản của bạn.

Quyền chỉnh sửa

Bạn có quyền chỉnh sửa các thông tin cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về bạn. Bạn có thể cập nhật các thông tin cá nhân của mình từ các hoạt động cài đặt tài khoản của bạn.

Quyền xóa bỏ

Bạn có quyền xóa bỏ các thông tin cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về bạn. Bạn có thể hủy bỏ tài khoản và các thông tin cá nhân của mình từ các hoạt động cài đặt tài khoản của bạn.

Quyền hạn chế xử lý thông tin

Bạn có quyền hạn chế quá trình xử lý thông tin cá nhân của bạn, ví dụ nếu như bạn cho rằng việc chúng tôi sử dụng thông tin của bạn là bất hợp pháp. Bạn có thể vận dụng quyền này bằng cách liên hệ với chúng tôi.

Quyền sở hữu dữ liệu lưu động

Bạn có quyền nhận các thông tin cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về bạn để bạn chuyển các thông tin ấy cho nhà cung cấp khác. Bạn có thể vận dụng quyền này bằng cách liên hệ với chúng tôi.

Quyền phản đối

Bạn có quyền phản đối việc xử lý thông tin cá nhân của bạn trong một số tình huống. Bạn có thể vận dụng quyền này bằng cách liên hệ với chúng tôi.