Công cụ âm nhạc

Piano

Chơi piano ảo và hình dung nốt, hợp âm và âm giai. Piano.

Piano

Guitar

Chơi guitar ảo và hình dung nốt, hợp âm và âm giai. Guitar.

Guitar

Guitar bass

Chơi guitar bass ảo và hình dung nốt, âm giai. Guitar bass.

Guitar bass

Trống điện tử

Sáng tạo và nghe thử giai điệu trống của bạn. Trống điện tử.

Trống điện tử

Máy đếm nhịp

Cải thiện khả năng vào nhịp và giai điệu khi chơi nhạc của bạn. Máy đếm nhịp.

Máy đếm nhịp

Thuật ngữ âm nhạc

Học những thuật ngữ âm nhạc phổ biến nhất trong tiếng Ý. Thuật ngữ âm nhạc.

Thuật ngữ âm nhạc

Bài hát luyện quãng

Khám phá những bài hát giúp xác định quãng. Bài hát luyện quãng.

Bài hát luyện quãng

Giấy chép nhạc

In bản thảo cho nhiều loại nhạc cụ. Giấy chép nhạc.

Giấy chép nhạc