Công cụ âm nhạc

Piano

Chơi piano ảo và hình dung nốt, hợp âm và âm giai. Piano.

Piano

Guitar

Chơi guitar ảo và hình dung nốt, hợp âm và âm giai. Guitar.

Guitar

Guitar bass

Chơi guitar bass ảo và hình dung nốt, âm giai. Guitar bass.

Guitar bass

Trống

Chơi trống ảo và thực hành tập chơi các nhịp trống. Trống.

Trống

Ứng dụng Đệm Hợp âm

Tạo ra các chùm hợp âm và nhạc nền. Ứng dụng Đệm Hợp âm.

Ứng dụng Đệm Hợp âm

Trống điện tử

Sáng tạo và nghe thử giai điệu trống của bạn. Trống điện tử.

Trống điện tử

Máy đếm nhịp

Cải thiện khả năng vào nhịp và giai điệu khi chơi nhạc của bạn. Máy đếm nhịp.

Máy đếm nhịp

Công cụ đo âm

Hãy điều chỉnh nhạc cụ của bạn bằng một công cụ đo âm trực tuyến. Công cụ đo âm.

Công cụ đo âm

Tìm kiếm nốt

Tìm các nốt nhạc trên đàn piano, đàn ghi-ta, đàn ukulele và khuông nhạc. Tìm kiếm nốt.

Tìm kiếm nốt

Tìm kiếm quãng

Tìm kiếm quãng trên đàn piano, đàn guitar, và khuông nhạc. Tìm kiếm quãng.

Tìm kiếm quãng

Tìm kiếm hợp âm

Tìm kiếm hợp âm trên đàn piano, đàn guitar, đàn ukulele, và khuông nhạc. Tìm kiếm hợp âm.

Tìm kiếm hợp âm

Tìm kiếm âm giai

Tìm kiếm âm giai trên đàn piano, đàn guitar, đàn ukulele, và khuông nhạc. Tìm kiếm âm giai.

Tìm kiếm âm giai

Vòng quãng năm

Hiển thị bằng hình ảnh mối quan hệ giữa các nốt nhạc, hợp âm và âm điệu. Vòng quãng năm.

Vòng quãng năm

Thuật ngữ âm nhạc

Học những thuật ngữ âm nhạc phổ biến nhất trong tiếng Ý. Thuật ngữ âm nhạc.

Thuật ngữ âm nhạc

Bài hát luyện quãng

Khám phá những bài hát giúp xác định quãng. Bài hát luyện quãng.

Bài hát luyện quãng

Giấy chép nhạc

In bản thảo cho nhiều loại nhạc cụ. Giấy chép nhạc.

Giấy chép nhạc