Giấy chép nhạc (được biết đến như bản thảotờ nhạc bướm). Giấy chép nhạc được thiết kế dưới dạng PDF để phù hợp in ấn trên giấy A4. Hãy nhấp vào các đường dẫn bên dưới để tải về và in giấy chép nhạc.

1. Tiêu chuẩn

Khuông nhạc 8
Khuông nhạc 12

2. Piano

3. Guitar

4. Guitar bass

5. Nhạc cụ gõ

5. Choir

  • SATB (soprano, alto, tenor, bass)
  • SATB và piano
  • SSAA (soprano 1, soprano 2, alto 1, alto 2)
  • TTBB (tenor 1, tenor 2, bass 1, bass 2)
  • SSA (soprano 1, soprano 2, alto)
  • SAB (soprano, alto, bass)
  • STB (soprano, tenor, bass)