Tìm kiếm âm giai trên đàn piano, đàn guitar, và đàn ukulele

Bắt đầu bằng cách lựa chọn nốt gốc và loại âm giai ở phía trên. Bấm vào nút “Nhạc cụ” để chuyển giữa đàn piano, đàn guitar, đàn ukulele, và ký hiệu âm nhạc. Chơi âm giai đã chọn bằng cách bấm vào nút “Chơi âm giai” hoặc bằng cách ấn phím cách trên bàn phím của bạn.

Bấm vào các phím đàn piano hoặc sử dụng bàn phím của bạn để chơi đàn piano. Hàng chữ đầu tiên của bàn phím tương ứng với phím trắng, và hàng số tương ứng với phím đen. Bạn có thể chơi nhiều nốt cùng một lúc.

Bấm vào các dây hoặc sử dụng bàn phím của bạn để chơi đàn guitar và đàn ukulele. Cứ bốn hàng của bàn phím tương ứng với một dây. Ấn và giữ phím shift (⇧) và sử dụng hai hàng trên cùng của bàn phím để chơi hai dây đàn guitar trên cùng.

Bài tập âm giai miễn phí

Thử các bài tập âm giai và học cách nhận biết, viết, và chơi âm giai. Bạn cũng có thể tìm kiếm nhiều bài tập khác về nốt, quãng, hợp âm, và dấu. Tạo tài khoản Musicca miễn phí và tận hưởng trọn vẹn tất cả các bài tập.