Tìm câu trả lời cho những câu hỏi thông dụng về Musicca. Nếu bạn không thể tìm được, bạn có thể liên hệ với tôi.

1. Câu hỏi thông thường

2. Tài khoản

3. Trải nghiệm Musicca

4. Các vấn đề kỹ thuật

  • Musicca được hỗ trợ sử dụng trên trình duyệt nào?
  • Âm thanh của tôi không hoạt động. Tôi phải làm gì?
  • Tại sao âm thanh không tự động bật?
  • Musicca không hoạt động. Tôi nên làm gì?
  • Làm thế nào để thông báo lỗi kỹ thuật?