Học lý thuyết âm nhạc miễn phí

Musicca giúp bạn nâng cao khả năng đọc, viết và chơi nhạc thông qua các bài tập hiệu quả và các công cụ. Hoàn toàn và vĩnh viễn miễn phí.

Bắt đầu
Effective learning

Vui thú và hiệu quả

Musicca tạo điều kiện cho bạn hoàn thiện các kỹ năng âm nhạc theo một cách vui thú và đầy thách thức thông qua việc đưa các yếu tố trò chơi vào quá trinh học tập. Việc học trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn khi bạn tìm thấy niềm vui trong học tập. Hãy tạo một tài khoản miễn phí, tùy ý truy cập mọi nội dung và bỏ qua các loại hình quảng cáo.

Tạo tài khoản

Made for schools

Dành cho các trường học

Musicca giúp bạn dạy lý thuyết âm nhạc hiệu quả. Hoàn toàn miễn phí. Hãy cho học sinh của bạn tham gia các nội dung học tập vui nhộn và mang tính tương tác của chúng tôi để tạo điều kiện cho các em học tập theo tiến độ phù hợp với bản thân, tại trường cũng như tại nhà. Bạn có thể theo dõi sự tiến bộ trong học tập của học sinh theo thời gian thực.

Dành cho các trường học

Free for everyone

Miễn phí cho tất cả mọi người

Âm nhạc có ý nghĩa thiết yếu đối với con người trên khắp thế giới. Chúng tôi đã tạo ra Musicca để cho mỗi người đều có cơ hội học lý thuyết âm nhạc. Hoàn toàn và vĩnh viễn miễn phí. Cho đến nay, hàng triệu người tại hơn 150 quốc gia sử dụng Musicca hàng tháng.

Sứ mệnh của chúng tôi