Hãy cùng chúng tôi thực hiện sứ mệnh tạo cơ hội học lý thuyết âm nhạc cho mọi người trên khắp thế giới. Chung tay với nhau, chúng ta có thể giúp thế giới này trở thành nơi có nhiều giai điệu tuyệt vời hơn. Phần đóng góp giá trị nhất mà bạn có thể cống hiến là thời gian.

1. Lan truyền thông tin

  • Giới thiệu cho bạn bè biết về Musicca.
  • Trao đổi với giáo viên dạy nhạc của bạn về Musicca.
  • Thêm vào trang web hay trang blog của bạn một đường dẫn đến Musicca.
  • Chia sẻ ý kiến về Musicca trên mạng truyền thông xã hội.

2. Làm phiên dịch viên

Góp phần hoàn thiện phiên bản Mussica tiếng Việt thông qua việc gửi cho chúng tôi các đề xuất dịch thuật của bạn. Xin vui lòng gửi cả văn bản gốc và địa điểm chính xác của văn bản ấy trên trang web cùng với đề xuất của bạn để giúp chúng tôi dễ dàng công bố những thay đổi cần thiết.

Nếu chưa có phiên bản Musicca theo ngôn ngữ của bạn, bạn có thể giúp chúng tôi phiên dịch Musicca. Hợp lực cùng nhau, chúng ta có thể tạo ra nhiều cơ hội hơn cho mọi người học nhạc miễn phí. Bạn không cần phải dịch toàn bộ trang web. Hãy liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm.

3. Cung cấp thông tin phản hồi

Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn gặp các vấn đề khi sử dụng Musicca. Xin vui lòng cung cấp một lý giải chi tiết, trang nội dung có vấn đề và tên trình duyệt của bạn để giúp chúng tôi chỉnh sửa sai sót mà bạn đã phát hiện.

Cũng xin đừng ngại cho chúng tôi biết cảm nghĩ của bạn về Musicca và đưa ra đề xuất về những cách thức mà chúng tôi có thể thực hiện để cải thiện trải nghiệm việc học nhạc của bạn. Xin vui lòng nêu ra các đề xuất của bạn càng cụ thể càng tốt. Chúng tôi đánh giá cao và xem xét thấu đáo mọi thông tin phản hồi của người dùng.