Từ điển Âm nhạc

Hãy nhập vào một thuật ngữ âm nhạc rồi nhấp vào nút 'Tra cứu’. Từ điển này bao gồm những thuật ngữ có liên quan đến các nốt nhạc, hợp âm và âm giai. Quá trình bổ sung các thuật ngữ âm nhạc sẽ được tiến hành thường xuyên.

Tổng quan về từ điển âm nhạc này

Từ điển âm nhạc này bao gồm hơn 1.000 thuật ngữ trong lĩnh vực âm nhạc. Để tìm hiểu về một thuật ngữ âm nhạc nào đó, bạn hãy sử dụng chức năng tra cứu bên trên. Bạn cũng có thể sử dụng các đường dẫn ở phần trình đơn.

Trong từ điển âm nhạc này, bạn sẽ tìm thấy:

  • Các nốt nhạc. Tra cứu tên của nốt nhạc, ví dụ như 'Đô', 'La giáng' hay 'Rê thăng'.
  • Các hợp âm. Tra cứu các ký hiệu hợp âm, ví dụ như 'Dm', 'Ebmaj7’ hay 'F#m9'.
  • Các âm giai. Tra cứu tên âm giai, ví dụ như 'âm giai Mi trưởng', hoặc 'âm giai Đô thăng thứ tự nhiên'.

Tất cả các mục nội dung nhập vào từ điển âm nhạc này đều do Lasse Grubbe và Nina Agerskov soạn ra, cả hai người có học vị Thạc sĩ Âm nhạc do trường Đại học Copenhagen cấp.