Chơi guitar bass online

Sử dụng bàn phím máy tính của bạn hoặc ấn trực tiếp vào dây đàn guitar bass để chơi guitar bass. Bốn hàng của bàn phím tương ứng với bốn dây của đàn guitar bass.

Bấm vào nút "Highlight" phía trên đàn guitar bass để hiển thị nốt trên dòng kẻ. Ấn “Đánh dấu" để đánh dấu nốt nhạc. Ấn và giữ phím alt trên bàn phím của bạn để đánh dấu nốt với thăng () thay vì giáng ().

Lưu bản đánh dấu trên guitar bass bằng cách sao chép địa chỉ trang web trên trình duyệt của bạn. Ví dụ, đây là một Âm giai La trưởng và nốt bass cho bài hát Bitter Sweet Symphony.

Chỉnh dây đàn guitar bass online

Hãy sử dụng công cụ đo âm trực tuyến để chỉnh dây đàn ghi-ta bass của bạn với sự hỗ trợ từ micro trong thiết bị của bạn. Nếu không, hãy nhấp chuột vào nút "Công cụ đo âm" bên trên để kích hoạt công cụ đo âm thủ công. Bấm vào dây bạn muốn chỉnh, sau đó chơi thử dây tương ứng trên guitar bass của bạn để đảm bảo độ phù hợp về âm thanh.

Nếu dây đàn của bạn bị lệch tông, bạn sẽ nghe thấy tiếng đập giữa hai âm thanh. Khi bạn chỉnh dây, cường độ tăng lên và sự va đập giảm xuống. Khi hai nốt tương ứng hoàn hảo, sự va đập chấm dứt, và hai nốt sẽ hoà làm một.