• Bài tập 1

  Nhạc đồng quê, nhạc phúc âm và nhạc R&B.

 • Bài tập 2

  Nhạc đồng quê, nhạc R&B và nhạc hip hop.

 • Bài tập 3

  Nhạc soul, nhạc funk và nhạc hip hop.

 • Bài tập 4

  Nhạc phúc âm, nhạc R&B, nhạc soul và nhạc funk.

 • Bài tập 5

  Tất cả các thể loại nhạc.