• Bài tập 1

  Nhạc thánh ca Gregorian, nhạc hợp xướng và nhạc opera.

 • Bài tập 2

  Nhạc hợp xướng, nhạc opera và nhạc giao hưởng.

 • Bài tập 3

  Bộ tứ đàn dây, độc tấu piano và nhạc giao hưởng.

 • Bài tập 4

  Nhạc opera, bộ tứ đàn dây, độc tấu piano và nhạc giao hưởng.

 • Bài tập 5

  Tất cả các thể loại nhạc.