Chơi piano online

Sử dụng bàn phím máy tính thay thế các phím piano để chơi piano. Cụ thể, những chữ cái trên dòng đầu của bàn phím tương ứng với phím trắng. Những chữ cái ở dòng dưới tương ứng với phím đen. Bạn hoàn toàn có thể chơi nhiều nốt cùng lúc.

Bấm vào “Ẩn nốt nhạc" phía trên piano để ẩn tên nốt nhạc. Bấm vào “Đánh dấu" để đánh dấu nốt trên đàn piano. Chơi nốt nhạc đã đánh dấu bằng cách bấm nút “Chơi" (chỉ hiển thị khi người dùng đã đánh dấu nốt) hoặc giữ phím space trên bàn phím.

Lưu bản đánh dấu trên piano bằng cách sao chép địa chỉ web trên trình duyệt của bạn. Bằng cách này, bạn có thể chia sẻ bản đánh dấu của bạn cho những người khác. Ví dụ, đây là một hợp âm Fa 7 và một âm giai Mi trưởng.

Các bài tập luyện đàn piano trực tuyến miễn phí

Hãy thử tiến hành các bài tập luyện đàn piano của chúng tôi và học cách chơi các nốt, quãng, hợp âm và âm giai trên đàn piano. Bạn cũng sẽ tìm thấy rất nhiều bài tập nhạc khác và các bài tập luyện nghe có khả năng phát triển sự hiểu biết và năng lực chơi nhạc của bạn.